FAQ - DE VANLIGASTE FRÅGORNA

ÄR LEVERAXE LÄMPLIG FÖR KVINNOR?

Javisst. Leveraxe har bl.a. därför blivit så populär, eftersom eggen inte fastnar i verdträet. På grund av det långa skaftet kan man ta ett brett grepp, därför är den lätt att använda.

VILKEN FUNKTION HAR DET OVANLIGT FORMADE YXHUVUDET?

Leveraxe funktion beror på den obalancerade formen. När eggen träffar på vedträet får den på grund av den sneda slipningen och icke symmetriska formen ett vridmoment. Så uppstår en multiplicerad klyvningskraft, så att eggen vrider löst klabben från vedträet. Samtidigt slutar rörelseenergin ovanför klabben och stannar utan att fortsätta någon annan stans.

KAN JAG ANVÄNDA LEVERAXE PÅ SAMMA SÄTT SOM EN VANLIG YXA?

Du kan använda Leveraxe precis som en vanlig yxa, med den skillnaden, att du löser ditt grepp lite, då eggen träffar på verdträet så att yxan kan göra en hävande rörelse. Det är viktigt att skaftet får rotera i dina händer! Observera att Leveraxe är en specialyxa som är utvecklad och formad endast för att klyva ved. Leveraxe får inte användas som täljningsyxa och yxans nacke inte som slagverktyg.

VILKEN SKILLNAD HAR LEVERAXE CLASSIC OCH LEVERAXE ULTRA?

Båda yxorna har samma funktionsprincip, samma egenskap och samma säkerhetselement. Däremot är tillverkningen av de två yxhuvudena olika, eftersom Leveraxe Ultra har mindre vikt. Huvudet på Leveraxe Classic är gjort med precisionsgjutning, medan Leveraxe Ultra ans huvud är gjort av mycket starkt rostfritt stål, laserskuret och böjt till sin form. Med en lättare yxa får du en högre hastighet, vilket gör att klyvningskraften multipliceras.

VARFÖR ÄR YXSKAFTET SÅHÄR LÅNGT?

Längden på skaftet är en säkerhetsfaktor. Ett tillräkligt långt skaft garanterar, att ditt slag inte träffar ditt eget ben fastän du skulle ha missat själva vedträet. I ett sådant fall träffar eggen marken framför dig. Med ett långt skaft ökar också hastigheten på slaget samt träffsäkerheten.

HÅLLS YXHUVUDET FAST VID SKAFTET OM SKAFTET TORKAR OCH HUVUDET RÖR PÅ SIG LITE?

Fastän skaftet på Leveraxe torkar, kan Yxhuvudet inte lossna från skaftet. Skaftet är format på ett sådant sätt att dess ena ända fungerar som en kil genom ett passande hål i yxhuvudet, dvs. yxans öga. Det är närapå omöjligt att yxhuvudet lossnar från skaftet. Huvudet kan möjligen röra sig lite på skaftet, om yxan har uppbevarats en längre tid inomhus i en torr omgivning. Rörligheten slutar inom några dagar efter att yxan igen har tagits i bruk utomhus.

Om skaftet har blivit löst på yxhuvudet gör så här: Yxan kan i några timmars tid ställas i en bunke med varmt vatten, tills skaftet har svällt upp så att yxhuvudet sitter stadigt igen. För att motverka att träskaftet krymper och yxhuvudet lossnar kan yxan uppbevaras i fuktig omgivning, t. ex. I ett lider, uteförråd eller badrum. Skaft av syntetiskt material: Vi rekommenderar att inte uppbevara yxan i direkt solljus eller att använda den i temperaturer under -20C.

ÄR YXAN OCKSÅ LÄMPLIG FÖR VÄSTERHÄNTA PERSONER?

I de prov vi har gjort, har vi märkt att det med Leveraxe inte är någon skillnad om man är höger- eller vänsterhänt.

TAR DET INTE PÅ HANDLEDERNA NÄR YXAN JÄMT VRIDER SIG ÅT SIDAN?

Tekniken med Leveraxe är, att du släpper ditt grepp om skaftet en aning, då eggen träffar på vedträet. Då vrider sig yxhuvudet automatiskt och trycker löst klabben med en multiplicerad hävkraft i jämförelse med en vanlig yxa. Skaftet får inga skakningar under hela klyvandet, eftersom vissa fyskikens lagar sköter själva klyvningen. Låt bara skaftet rotera löst i dina händer - denna rörelse ska inte begränsas på något sätt och inte heller förstärkas.

Leveraxe stannar alltid ovanpå vedträet du just har kluvit, och studsar inte åt ett annat håll. Med en vanlig yxa känner du ibland en stark skakning i handlederna. Detta har varit en faktor i utvecklingen av Leveraxe. När du använder Vipukirves känner du inte av en sådan skakning.

KAN EN KVISTIG GRAN KLYVAS MED LEVERAXE ELLER BEHÖVS ANDRA HJÄLPMEDEL SOM KIL OCH SLÄGGA?

Hur är det med en dubbelkvistig gran, den klyvs ju bara om man träffar rätt ställe?

När du klyver med Leveraxe är grenar inget problem. Kvistiga björkar och granar med kvistar är riktiga smakbitar för Leveraxe. Leveraxe spjälker på klyvningsstället 6-8 cm så att även svårkluvna vedträn lätt kan klyvas. En vanlig yxa spjälker vedträet bara med sin egen bredd och energin bromsas genast.

Det är lätt att klyva gran med Leveraxe. Grankvistarna räcker enda in i stammen. Därför är det bäst att först klyva träet och sedan klyva hälfterna i sektorform mellan kvistarna in mot stammen. På riktigt stora granar är det bäst att först klyva löst bitar mellan kvistarna, så att den största spänningen släpper. Efter det kan vedträet halberas och till sist klyvas till sektorer.

HUR ÄR DET MED RIKTIGT TJOCKA VEDTRÄN DÅ? PÅ GÅRDEN VÄNTAR EN POPPEL MED 120 CM I DIAMETER MED STORA GRENAR – ETT BESVÄRLIGT FALL – KAN DET FAKTISKT LYCKAS?

Dessutom också ännu en stor gran med röta i mitten och hårt ytterskal, lyckas jag klyva den med Leveraxe?

En poppel med 120 cm i diameter är ett ganska svårt fall för en vanlig yxa. Med Leveraxe däremot är den inget problem, eftersom du kan börja klyva säkert från vedträets yttre kant medan du rundar vedträet. Det lönar sig inte att slå direkt där en stor gren sitter. I stället är det bättre att klyva löst på grenens båda sidor så att den största spänningen släpper. Eftedet kan du förvånansvärt lätt klyva också grenen och vid dess rot utan att behöva vara rädd för att eggen ska träffa din fot.

En stamm med 120 cm diameter är med vanlig huggteknik ett stort problem. Med Leveraxe kan du klyva all sorts tunga och stora vedträn precis där de ligger, eftersom eggen på Leveraxe inte slår igenom träet. Att granen är rutten i mitten är ganska vanligt för gamla granar. Det är bättre att försöka få löst större bitar för att lösa den största spänningen i stället för att hugga i den ruttna delen. Efter det behöver du bara runda träet och i sektorer hugga löst bit efter bit. Det är bäst att inte försöka klyva för ruttna träd med Leveraxe, eftersom den behöver ett hårdare motstånd för att få igång klyvningsmomentet.

MÅSTE MAN ALLTID HA ETT BILDÄCK FÄST VID HUGGKUBBEN?

Absolut inte. Eftersom du kan klyva med Leveraxe från vedträets yttre kant, är det säkert att till och med hugga på berg eller asfalt. Eggen slår inte helt igenom vedträet.

Det bästa klyvningsunderlaget för Leveraxe är en ca. halv meter hög huggkubbe. Du kan få ett mer effektivt klyningsresultat om du fäster ett gammalt bildäck på huggkubben. Fyll däcket löst med vedträn som du vill spjälka och börja sedan med serieklyvning. Vedträna hålls i samma bunt hela tiden. Du kan lyfta de färdiga klabbarna med en gång upp i famnen och trava upp för torkning. Med den här metoden sparar du både tid, möda och din egen rygg. Bäst passar ett däck med låg profil som har mycket plats och rymmer många större vedträn.

JAG HAR BARA SMALA 10 CMERS PINNAR, HUR GÅR DET ATT KLYVA DEM MED LEVERAXE?

Ställ pinnarna upp på den sågade ytan på ända och klyv med Leveraxe från den andra ändan. Med Leveraxe måste du slå i den redan sågade ändan, inte på sidan eller stammen, för att klyvningsmekanismen ska kunna fungera. För den här sortens små vedträn är ett gammalt bildäck som kluvningshjäp det optimala verktyget, eftersom du kan fylla det med så många vedträn som ryms i det. Denna nya huggkubbe ger ny glädje och effektivitet till ditt klyvande med hjälp av serieklyvning.

MÅSTE EGGEN SLIPAS OFTA?

Eggen kan slipas till exempel med en slipsten eller slipskiva. Finslipningen fungerar utmärkt med en slipsten. Leveraxe behöver inte slipas ofta, eftersom den fungerar utmärkt även om eggen är lite ovass.

ROSTAR HUVUDET OM JAG GLÖMMER YXAN UTE I REGNET?

Du ska ta väl hand om Leveraxe och skydda yxhuvudet efter bruket. Leveraxe ska uppbevaras under tak och får inte lämnas ute i regnet. Målningen låssnar från de delar som kommer i kontakt med vedträt – det är normalt. För att undvika ytlig rost kan yxhuvudet oljas nu och då.

BESTÄLL ENGELSKT NYHETSBREV

LEVERAXE nyhetsbrev
E-post

Förnamn:

Efternamn:


Kontakta Oss

Adress:
Kaislatie 2, 21200 Raisio, FINLAND

Telefon:
+358 50 432 3250

E-post:
info@leveraxe.com